Zaal ‘Boneput’ kan gereserveerd worden voor elke gelegenheid

(huwelijk, communie, workshop, babyborrel, koffietafel, tentoonstelling enz…).

Hieronder vindt u alle info omtrent de verhuur.

Nuttige informatie

 • Oppervlakte: 200 m²
 • Maximum aantal personen (zittend): 125
 • Aanwezigheid van toog en aparte keuken, alsook de nodige glazen
 • Aanwezigheid van tafels en stoelen
 • Aanwezigheid beamer
 • Koffieapparaat (percolator) is aanwezig, alsook koffietassen, ondertassen, dessertbordjes en bestek.
 • Er zijn geen verlengkabels aanwezig, gelieve hier zelf in te voorzien. Let op bij het aansluiten van teveel apparaten kan de stroom uitvallen. De elektriciteitskast bevindt zich naast de inkom.

Praktische afspraken

Volgende zaken dienen overgemaakt te worden aan onze contactpersoon:

 • Sleutel deur en berging drank
 • Document ‘staat van bevinding’ ondertekend
 • Teruggave van de sleutels en document ‘staat van bevinding’

 

BELANGRIJK!

De sleutel mag onder geen enkel voorwendsel worden doorgegeven aan derden, noch bijgemaakt!
De ondertekenaar is verantwoordelijk voor de sleutel.
Bij verlies wordt 50 euro aangerekend.

 

De huurder verklaart het gehuurde goed te hebben ontvangen in goede staat. Indien er toch enige schade wordt vastgesteld door de huurder, zal deze onmiddellijk bij ingebruikname van de zaal , gemeld dienen te worden aan de zaalverantwoordelijke/contactpersoon EN per mail aan de organisatie zaalboneput@gmail.com) .

De nooduitgangen moeten steeds vrij blijven.

Bij gebeurlijke ongevallen kan de verhuurder nooit verantwoordelijk gesteld worden.

NIET TOEGELATEN

Om veiligheidsredenen zijn volgende zaken in de zaal VERBODEN:

 • Kaarsen
 • Barbecuevuren
 • Frietketels
 • Alcoholvuren
 • Vuurwerk en dergelijke 
 • Confettikanon

Tevens moeten alle lichte materialen, bestemd voor versiering of verfraaiing van de lokalen, (raffia, textielstoffen) op voldoende afstand van elke warmtebron aangebracht worden.

Het is NIET toegelaten om zelf dranken, van welke aard ook, mee te brengen. Deze moet u bestellen bij Brouwerij Cornelissen.

De traiteur kan u vrij kiezen.

NA GEBRUIK

De zaal dient zich ‘na gebruik’ in de oorspronkelijke staat van orde en netheid te bevinden :

 1. Dadelijk na de activiteit dient u ervoor te zorgen dat alle lichten zijn gedoofd, de verwarming is afgezet, alle keukentoestellen zijn uitgeschakeld en alle buitendeuren en ramen zijn afgesloten.
 2. Al het afval en vuilnis dient te worden meegenomen de avond zelf, dit om hinderlijke geuren en ongedierte te vermijden.
 3. De zaal bevindt zich in de oorspronkelijke staat EN eventuele beschadigingen of vernielingen dient men aan te geven via het document ‘staat van bevinding’.
 4. Stoelen en tafels terugplaatsen in de daartoe bestemde berging. Er zijn tafels en stoelen voorzien voor 120 personen.
 5. De tafels, stoelen, toog en werktabletten zijn gepoetst.
 6. Alle gebruikte glazen dienen gespoeld, gedroogd en teruggeplaatst te worden.
 7. De vloeren zijn poetsklaar voor ons poetsteam (geborsteld, opgeruimd) vóór 06u00 ’s morgens

 

BELANGRIJK: dienbladen , spoelborstels en flessenopeners zijn voorzien.

SPOELMIDDEL, VAATDOEKEN en HANDDOEKEN dient u zelf mee te brengen.

Annulatie

Bij annulatie van een boeking tot 14 dagen voorafgaand aan de activiteit , zal het huurbedrag worden teruggestort. Bij annulaties minder dan 14 dagen voorafgaand aan de activiteit, zal het huurbedrag NIET worden teruggestort.

 

Volgende boetes worden opgelegd indien men zich niet houdt aan de bovenstaande afspraken :

De zaal niet wordt achtergelaten in de oorspronkelijke staat : 100 euro.

Schade aan of vernielingen van het meubilair, gebouw en/of alle aanwezige materialen worden verhaald op de gebruiker.

 

 

Overig

Denk ook aan de buren!

Geen lawaaihinder na 22.00u!

Bij activiteiten met DJ/live muziek dient er steeds een aanvraag ingediend bij het evenementenloket van de stad Bree. Deze aanvraag kan via het standaard aanvraagformulier dat terug te vinden is op de website https://www.bree.be/evenement-organiseren

Alle auto’s  zullen op de voorziene parking geparkeerd worden en zeker NIET voor de inritten van de buren.

 

Energiekosten zijn inbegrepen in de prijs.

Elke huurder dient in orde te zijn met zijn aansprakelijkheidsverzekering en dient zelf de nodige contracten eigen aan de organisatie/activiteit af te sluiten (SABAM, billijke vergoeding, …)

Er dient GEEN brandverzekering afgesloten te worden daar de verhuurder beschikt over een brandverzekering met de formule ‘afstand van verhaal’.

Wij wensen u een prettig verblijf in onze accommodatie !